Celý příspěvek taneční show Díky tanci jde na podporu projektu Hledáme rodiče.

Projekt Hledáme rodiče

Kampaň "Hledáme rodiče" má pomoci najít v České republice dostatek pěstounů, kteří budou schopni poskytnout péči a domov dětem, jež z různých důvodů nemohou vyrůstat ve své biologické rodině. Edukačně-náborová kampaň poskytuje prostřednictvím webových stránek kampaně, facebookových stránek Hledáme rodiče: Pěstouny a bezplatné tel. linky 800 888 245 široké veřejnosti množství informací o náhradní rodinné péči. Cílem je vzbudit zájem u těch, kteří o pěstounské péči zatím jen nezávazně uvažují a zároveň zvyšovat reputaci pěstounů ve společnosti. Dalším cílem kampaně je podpořit konkrétní děti v pěstounské péči a organizace, které poskytují pěstounským rodinám služby. Iniciátorem kampaně "Hledáme rodiče" je Nadační fond J&T, který se rozvoji pěstounské péče v České republice a na Slovensku věnuje téměř 13 let.


Více informací o kampani na

www.hledamerodice.cz

Podpořte pěstounské rodiny a pomozte ohroženým dětem v České republice

1) Finančním darem na dárcovské konto číslo 0002124461/5800 
2) Přes naše stránky hledamerodice.cz

Jsou situace, které zažijete jen v rodině